บริการผู้ป่วยนอก

ภาพกิจกรรม กีฬาประเพณีสามโรงพยาบาลประกอบด้วย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.,รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ.ศรีราช ,รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัด ณ.รพ.อาภากรเกียรติวงส์ ฐท.สส. เมื่อ 6 ก.พ..56
พล.ร.ต.เอนก ตันติวรสิทธิ์ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิด โครงการ ชุมชนอาภากรรักษ์รั้วสีขาว ณ.ห้องประชุมกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร รพ.ฯ เมื่อ13 ก.พ.56
พล.ร.ท.ชุมพล เทียมชัย จก.พร . และ คณะ ตรวจเยี่ยม รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฐท.สส. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานสายแพทย์ และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา โดยมี พล.ร.ต.เอนก ตันติวรสิทธิ์ ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อ 16 ม.ค.56
พล.ร.ต.เอนก ตันติวรสิทธิ์ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ " การจัดการเรียนรู้ " รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท. สส. ณบริเวณกองกองบริการสุขภาพปฐมภูมิฯ เมื่อ17 ม.ค.56
ภาพกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เมื่อ 17 ม.ค.56
 

แผนกตรวจสุขภาพ
งานพัฒนาคุณภาพ
จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหมอพร

อินทราเน็ต
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน   
 


เลขที่ 2045 หมู่ 1ถ.ชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร.0-3843-7172 Fax.0-3843-7171 ภายใน ทร. 73031
พัฒนาโดย คณะกรรมการเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต/อินทราเน็ต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์