• วันสงกรานต์
         น.อ.สุรพล ชัชวาลวานิช ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เม.ย.57
 • Heat Stoke
         โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร. จัดอบรมวิชาการเรื่อง "ความรู้เรื่องโรคอันตรายจากความร้อนในการฝึกของ ทร.พื้นที่บางนา (Heat Stoke)"โดยจัดอบรมให้แก่หน่วยงานพื้นที่บางนา เมื่อวันที่ 3 เม.ย.57 ณ.ห้องประชุม 2
 • องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
         รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ให้การต้อนรับคณะองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ในการฟังบรรยายเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลและเยี่ยมชม รพ.ฯ เมื่อวันที่ 5 มี.ค.57
 • ออกหน่วยตรวจสุขภาพ รร.สรรพาวุธฯ
         รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ออกหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ รร.สรรพาวุธวิทยา เมื่อวันที่ 5 มี.ค.57
 • ตรวจประเมิน ISO
         น.อ.สุรพล ชัชวาลวานิช ผอ.รพ.กรุงเทพ พร. ให้การต้อนรับและรับฟังการตรวจประเมิน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.57
 • ออกหน่วย รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า
            รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ออกหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุก ตรวจสุขภาพให้แก่กำลังพล ทร. ณ รพ.พระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 19 ก.พ.57

Copyright © 2014 All right reserved
By โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ