• กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
       รพ.ทร.กรุงเทพ พร.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ บริเวณใต้ถุนแฟลต 15 อาคารที่พักส่วนกลาง ทร. บางนา โดยกิจกรรมคัดกรองสุขภาพ ,คัดกรองสุขภาพจิต , สันทนาการและปรึกษาปัญหาสุขภาพ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.57
 • การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
       รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร" ในรูปแบบธนาคารขยะรีไซเคิล ในวันที่ 25 พ.ย.57 ณ ห้องประชุม 1
 • แถวฟังสาส์น
            น.อ.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. อ่านสาส์นจาก ผบ.ทร. ให้ข้าราชการและลูกจ้างรับฟัง เนื่องในวันกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.57 
 • ร่วมลงนามถวายพระพร 'ในหลวง'
  น.อ.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. นำข้าราชการและลูกจ้าง  ร่วมลงนามถวายพระพร 'ในหลวง' ณ ศาลา 100 ปี รพ.ศิริราช เมื่อวันที่ 5 พ.ย.57
 • รับส่งหน้าที่ ผอ.
         พล.ร.ต.สุรพล ชัชวาลวานิช ส่งมอบหน้าที่ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ให้กับ น.อ.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ณ ห้องประชุม 1 เมื่อ 2 ต.ค. 57
 • กีฬา 3 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
         น.อ.สุรพล ชัชวาลวานิช เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาประเพณี 3 รพ.ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่16 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.57

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ


Copyright © 2014 All right reserved
By โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ