เบอร์โทรศัพท์คลินิคเลิกบุหรี่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ : 69251-52 , 038245735-69 ต่อ 69946 รพ.ทหารเรือกรุงเทพ : 52458 , 52459 , 024752458-59 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ : 73111 , 038437444