1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logo

13 มี.ค.60 พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในการประชุม นขต.พร.

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในการประชุม นขต.พร. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๑ และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม พร.๑ อาคาร บก.พร. เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๐

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ,คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :