1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logo

13 มี.ค.60 พล.ร.ต.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รอง จก.พร. เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ 1/60

พล.ร.ต.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รอง จก.พร. เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๑/๖๐ ณ ห้องประชุม พร.๑ อาคาร บก.พร. เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๐ 

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ,คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :