1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logo

"กรมแพทย์ทหารเรือ" ติดตาม พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ของทัพเรือภาค 3 กรมแพทย์ทหารเรือประชุมติดตามการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล......[[วันที่ประกาศ 4 พ.ค.60]]

"กรมแพทย์ทหารเรือ" ติดตาม พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ของทัพเรือภาค 3

      กรมแพทย์ทหารเรือประชุมติดตามการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล เตรียมความพร้อมสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล ศูนย์อาภากร ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 ที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณสุขจังหวัด.อบจ.อบต. โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้เตรียมการประสานความร่วมมือกับ สาธารณสุขจังหวัดพังงาในการทำงานของ Andaman Hub  Medical Networkที่มีศูนย์ตั้งอยู่ที่ ตำบลบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ,คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :