1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logo

11 พ.ค.60 พล.ร.ต.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รอง จก.พร. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการฝึกด้านการแพทย์ ทร.60

พล.ร.ต.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รอง จก.พร. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการฝึกด้านการแพทย์ ทร.๖๐ ณ ห้องประชุม พร.๑ อาคาร บก.พร. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๐

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ,คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :