1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logo

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ผู้ชม
ขอให้หน่วยรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ ศมบ.(วงรอบ ก.ย.60) อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 51
รับสมัครข้าราชการไปฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางประจำปีงป.61...[[วันที่ประกาศ 1 ส.ค. 60]] โดย กพ.พร.(โทร. 52606) อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 212
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนมารับราชการใน ทร. ประจำปี งป.61[[วันที่ประกาศ 24 ก.ค. 60]] โดย กพ.พร.(โทร. 52606) อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 779
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: เครื่องมือการสร้างสุข และองค์กรสุขภาวะ" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค.60 อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 112
กำหนดความต้องการตำแหน่งงานตามโครงสร้างภาระงานของหน่วยวาระ ต.ค.60 [[วันที่ประกาศ 18 ก.ค. 60]] โดย กพ.พร.(โทร. 52606) อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 363
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเพื่อบรรจุในตำแหน่ง อัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปี งป.61 สาขาพยาบาลศาสตร์[[ ประกาศเมื่อ 14 ก.ค. 60]] อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 451
ทร.ได้อนุมัติแก้ไขการปฏิบัติในการแต่งกายในวันสำคัญต่างๆ [[ ประกาศเมื่อ 30 มิ.ย. 60]] อัพโหลดโดย น.ส.ชัญญานุช เฟื่องฟู 230
หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ่และจัดทำกลไกการสื่อสาร [[วันที่ประกาศ 23 มิ.ย. 60]] โดย กพ.พร.(โทร. 41264) อัพโหลดโดย น.ส.ชัญญานุช เฟื่องฟู 165
แจ้งการสมัครสอบและกำหนดการจัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์[[วันที่ประกาศ 15 มิ.ย. 60]] อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 251
แนวทางการปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559 อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 171

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ,คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :