1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logo

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ผู้ชม
ขออนุมัติออกประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของ พร. ประจำปี งบ.๖๐......[[วันที่ประกาศ 25 เม.ย.60]]......โดย กพ.พร.(โทร. 52606) อัพโหลดโดย น.ส.ชัญญานุช เฟื่องฟู 42
ด่วน !! เร็ว ๆ นี้ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จะดำเนินการเปิดศูนย์พฤฒเวชโฮมแคร์ ......[[วันที่ประกาศ 7 เม.ย.60]]......โดย กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.(โทร. 52777) อัพโหลดโดย ร.ท.ณัฏฐ์ภัทร์ บุปผาเจริญ 121
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสังกัด ทร. เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการของ พร.ประจำปี งป.60......[[วันที่ประกาศ 7 เม.ย.60]]......โดย กพ.พร.(โทร. 52606) อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 197
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พฤฒเวชโฮมแคร์ รับสมัครผู้ประกอบการกิจการจำหน่ายสินค้าฯ โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 20 เมษายน 2560 สนใจติดต่อ 02-475-2777 อัพโหลดโดย ร.ท.ณัฏฐ์ภัทร์ บุปผาเจริญ 74
ประกาศกรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง การสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี 60 พร.ขอแก้ไขตำแหน่งที่เปิดสอบ......[[วันที่ประกาศ 28 มี.ค.60]]......โดย กพ.พร.(โทร. 52606) อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 550
รายงานผลการสัมมนา.วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศ : Thailand Digital Government Vision 2017-2021" [[ วันที่๒๒ มี.ค. ๖๐]] โดย สน.ผช.ผบ.ทร (โทร. ๕๔๙๑๕) อัพโหลดโดย น.ส.ชัญญานุช เฟื่องฟู 73
ประกาศกรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง การสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2560......[[วันที่ประกาศ 15 มี.ค.60]]......โดย กพ.พร.(โทร. 52606) อัพโหลดโดย ร.ท.ณัฏฐ์ภัทร์ บุปผาเจริญ 932
ขออนุมัติแบบสอบถามและการดำเนินงานสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร พร. ...[[วันที่ประกาศ 3 มี.ค.60]]......โดย สน.บพทบ.พร.(โทร. 52804) อัพโหลดโดย ร.ท.ณัฏฐ์ภัทร์ บุปผาเจริญ 272
แจ้งตำราเอกสารที่ใช้ในการสอบเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. และสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี งป.60 อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 955
ประกาศผลการคัดเลือกให้กำลังพลปฏิบัติราชการตามโครงสร้างภาระงานของหน่วยวาระ เม.ย.60[[วันที่ประกาศ 22 ก.พ.60]]......โดย กพ.พร.(โทร. 52606) อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 474

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ,คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :