1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logo

ข่าวประชาสัมพันธ์/ เอกสาร

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ผู้ชม
รายละเอียดเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล จำลอง อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 145
จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภัยภิบัติ ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2560 อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 178
ประกาศกิจการสโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กิจการสโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ งป.60[[วันที่ประกาศ 16 มิ.ย. 60]] อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 479
ให้กำลังพลทำการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงานทางระบบ online อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 450
ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลปี๖๐ [[วันที่ประกาศ 9 มิ.ย.60]]......โดย สน.กพ.กอฯ(โทร. 41656) อัพโหลดโดย น.ส.ชัญญานุช เฟื่องฟู 284
"กรมแพทย์ทหารเรือ" ติดตาม พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ของทัพเรือภาค 3 กรมแพทย์ทหารเรือประชุมติดตามการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล......[[วันที่ประกาศ 4 พ.ค.60]] อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 422
ขอเชิญร่วมบริจาค สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า......[[วันที่ประกาศ 25 เม.ย.60]] สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-475-2737,092-270-7088 อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 235
ขอเบิกสติกเกอร์ยาเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยแพทย์ปฐมภูมิ......[[วันที่ประกาศ 7 เม.ย.60]]......โดย กวส.พร.(โทร. 52964) อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 209
ให้กำลังพลในสังกัดทำการประเมินสมรรถภาพทางจิตผ่านระบบสารสนเทศ ทร. online ที่ http://i.navy.mi.th ...[[วันที่ประกาศ 10 มี.ค.60]]......โดย กวส.พร.(โทร. 52964) อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 1197
ให้กำลังพลในสังกัดทำการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงานทางระบบออนไลน์ ที่ http://i.navy.mi.th ...[[วันที่ประกาศ 3 มี.ค.60]]......โดย กพ.ทร.(โทร. 58151) อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 1379

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ,คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :