1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

22 มิ.ย.60 พล.ร.ต.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รอง จก.พร. เป็นผู้แทน พร. ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ ทร. ในพื้นที่ จว.สงขลา

พล.ร.ต.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รอง จก.พร. เป็นผู้แทน พร. ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ ทร. ในพื้นที่ จว.สงขลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ และเข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง ผบ.ทรภ.๒ ณ ทัพเรือภาค ๒ เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๐

15 มิ.ย.60 พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคาร บก.พร. เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๐

22 มิ.ย.60 พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการจัดการความรู้ พร. ประจำปี 2560

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการจัดการความรู้ พร. ประจำปี ๒๕๖๐ "การจัดการความรู้ของกรมแพทย์ทหารเรือ...มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (NMD KM...move toward LO & HPO)" ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๐

7 มิ.ย.60 พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. ร่วมคณะ ผบ.ทร. / ผบ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทร. ตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐท.กท.

พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. ในฐานะ ผบ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทร.ตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐท.กท. และเยี่ยมชมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ชุมชนวัดมะลิ โดยมี พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เข้าร่วมคณะตรวจเยี่ยม และจัดหน่วยแพทย์ออกบริการประชาชน ณ วัดมะลิ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๗ มิ.ย.๖๐

16 มิ.ย.60 พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. รับโล่รางวัลศิษย์เก่า วพม. ดีเด่น ด้านการบริหาร

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. รับโล่รางวัลศิษย์เก่า วพม. ดีเด่น ด้านการบริหาร จาก พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ ๔๒ ณ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๐

5 มิ.ย.60 พล.ร.ต.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รอง จก.พร. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาสร้างกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในระบบแพทย์ทางไกลของ ทร. พื้นที่ กทม.

พล.ร.ต.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รอง จก.พร. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาสร้างกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในระบบแพทย์ทางไกลของ ทร. พื้นที่ กทม. โดยมีแพทย์สาขาต่างๆ จาก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ห้องประชุม พร.๑ อาคาร บก.พร. เมื่อ ๕ มิ.ย.๖๐

16 มิ.ย.60 พล.ร.ต.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ รอง จก.พร. เป็นผู้แทน พร.ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ ทร. ในพื้นที่ จว.พังงา

พล.ร.ต.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ รอง จก.พร. เป็นผู้แทน พร.ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ ทร. ในพื้นที่ จว.พังงา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ และเข้าเยี่ยม พล.ร.ต.วรงกรณ์ โอสถานนท์ ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ ณ ฐานทัพเรือพังงา ทรภ.๓ เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๐ 

1 มิ.ย.60 พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขาที่สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคาร บก.พร. เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๐

15 มิ.ย.60 พล.ร.ต.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ รอง จก.พร. เป็นผู้แทน พร. ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ ทร. ในพื้นที่ จว.พังงา

 

พล.ร.ต.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ รอง จก.พร. เป็นผู้แทน พร. ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ ทร. ในพื้นที่ จว.พังงา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ และเข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์ ผบ.ทรภ.๓ ณ ทัพเรือภาค ๓ เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๐

29 พ.ค.60 พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคาร บก.พร. เมื่อ ๒๙ พ.ค.๖๐

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ,คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :