1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

25 เม.ย.60 พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคาร บก.พร. เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๐

3 เม.ย.60 พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารเรือ

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารเรือ (๑ เม.ย.๖๐) โดยมีพิธีบวงสรวงเทพยดาอารักษ์ พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระรูปเหมือน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพิธีสงฆ์ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสร พร. เมื่อ ๓ เม.ย.๖๐

21 เม.ย.60 พล.ร.ต.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ รอง จก.พร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารทางการพยาบาล ประจำปี งป.60

พล.ร.ต.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ รอง จก.พร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารทางการพยาบาล ประจำปี งป.๖๐ ณ ห้องประชุม กวก.ศวก.พร. เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๐

29 มี.ค.60 พล.ร.ต.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รอง จก.พร. และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ ทร. ในพื้นที่ กปช.จต.

พล.ร.ต.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รอง จก.พร. และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ ทร. ในพื้นที่ กปช.จต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ และรับทราบภารกิจ เป้าประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ ทร. ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานในปี งป.๖๐ เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๐

11 เม.ย.60 พล.ร.ต.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ รอง จก.พร. เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหาร รพ. และงานสายแพทย์ทหาร ประจำปี งป.60

พล.ร.ต.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ รอง จก.พร. เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหาร รพ. และงานสายแพทย์ทหาร ประจำปี งป.๖๐ ณ สโมสร พร.เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๐

27 มี.ค.60 พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม พร.๓ เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๐

11 เม.ย.60 พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. ร่วมพิธีเปิดการจราจรโครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก (แยกมไหสวรรย์)

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. ร่วมพิธีเปิดการจราจรโครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก (ทางลอดแยกมไหสวรรย์) โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธี ณ โครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก (หน้า รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.) เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๐

24 มี.ค.60 พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. รับฟังบรรยายสรุปและประเมินผลการฝึก ในการฝึก ทร.60

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. รับฟังบรรยายสรุปและประเมินผลการฝึก ในการฝึก ทร.๖๐ ณ ห้องประชุม พร.๒ อาคาร บก.พร. เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๐

11 เม.ย.60 พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ พร. ประจำปี 2560

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ พร. ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ พร. หัวหน้า นขต.พร. ข้าราชการและลูกจ้างสังกัด พร.    เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคาร บก.พร. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๐

23 มี.ค.60 พล.ร.ต.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รอง จก.พร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงานในอาคารที่ พร. ควบคุม

พล.ร.ต.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รอง จก.พร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงานในอาคารที่ พร. ควบคุม และเข้าตรวจติดตาม ประเมินการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๐

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ,คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :