1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Logo

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนรับมอบบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนรับมอบบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนรับมอบบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้

 

อ่านเพิ่มเติม: เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนรับมอบบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เดินทางไปมอบให้ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เดินทางไปมอบให้ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เดินทางไปมอบให้ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

 

อ่านเพิ่มเติม: รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ รับมอบเงินบริจาค และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และเป็นประธานปล่อยขบวนรถลำเลียงถุงยังชีพบรรจุของบริจาค

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ รับมอบเงินบริจาค และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และเป็นประธานปล่อยขบวนรถลำเลียงถุงยังชีพบรรจุของบริจาค

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ รับมอบเงินบริจาค และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และเป็นประธานปล่อยขบวนรถลำเลียงถุงยังชีพบรรจุของบริจาค

 

อ่านเพิ่มเติม: ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ รับมอบเงินบริจาค...

ชุดสนับสนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ นำกำลังพลไปช่วยขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมของโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม

ชุดสนับสนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ นำกำลังพลไปช่วยขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมของโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม

ชุดสนับสนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ นำกำลังพลไปช่วยขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมของโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม

 

อ่านเพิ่มเติม: ชุดสนับสนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑...

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ รับมอบเงินบริจาค และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และเป็นประธานปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์และรับบริจาค

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ รับมอบเงินบริจาค และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และเป็นประธานปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์และรับบริจาค

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ รับมอบเงินบริจาค และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และเป็นประธานปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์และรับบริจาค

 

อ่านเพิ่มเติม: ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ รับมอบเงินบริจาค...

กำลังพลกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ กสพ.พร. รวมพลังจัดชุดยาและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อ 11-16 มกราคม 2560

กำลังพลกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ กสพ.พร. รวมพลังจัดชุดยาและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อ 11-16 มกราคม 2560

 

กำลังพลกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ กสพ.พร. รวมพลังจัดชุดยาและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อ 11-16 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: กำลังพลกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ กสพ.พร. รวมพลังจัดชุดยาและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อ...

ผู้บัญชาการหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ (ผบ.นรภ.ทร.) นำถุงยังชีพ ข้าวสาร และเวชภัณฑ์ มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้บัญชาการหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ (ผบ.นรภ.ทร.) นำถุงยังชีพ ข้าวสาร และเวชภัณฑ์ มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้บัญชาการหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ (ผบ.นรภ.ทร.) นำถุงยังชีพ ข้าวสาร และเวชภัณฑ์ มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม: ผู้บัญชาการหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ (ผบ.นรภ.ทร.) นำถุงยังชีพ ข้าวสาร...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ชุดลำเลียงเรือผลักดันน้ำจำนวน ๑๗ ลำ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เดินถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว
 2. ธารน้ำใจคนไทยหลั่งไหลสู่ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ
 3. กำลังพลชุดสนับสนุน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชน
 4. หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ "ส่งอาหารจานร้อนถึงบ้านน้ำท่วม FROM THE SEA" โดยบูรณาการกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒
 5. ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ นำสิ่งของมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้
 6. ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ นำสิ่งของมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดตรัง
 7. กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิดศูนย์รับบริจาคส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาตใต้
 8. หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือปฏิบัติการครัวลอยน้ำบนเรือหลวงอ่างทอง เพื่อให้ผู้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้รับประทานอาหารแบบปรุงสุก

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ,คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :