หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน นรจ.ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกา 2554 สำเร็จการศึกษา ได้รับการประดับเครื่องหมายยศ

 

 

นรจ.สุรเดช พิลา สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมภาคทฤษฎีชั้นปีที่ ๒ และคะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร

นรจ.ชัยธวัช แสงแจ้ง คะแนนรวมยอดเยี่ยมลำดับที่ ๒

นรจ.ทศพล โปร่งนอก คะแนนยอดเยี่ยมภาคปฎิบัติชั้นปีที่ ๒