มักเกิดจากการรับประทานอาหารรสจัดมากๆ หรือการรับประทานอาหารมากเกินไป ทำให้เกิดอาการผิดปกติ คือ จุกเสียด แน่น และเรอ หรืออาจรู้สึกแสบบริเวณใต้ราวนมและลิ้นปี่ มักเป็นอาการของความเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยกับคนในเมืองที่เจริญแล้ว โชคดีที่สาเหตุของปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง และสามารถรักษาได้ง่ายโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตง่ายๆ บางอย่าง
กำลังเกิดอะไรขึ้น อาหารไม่ย่อยและเรอเปรี้ยว เป็นผลจากการระคายเคืองต่อหลอดอาหารและเยื่อบุผิวของกระเพาะอาหาร ซึ่งเกิดจาการรับประทานอาหารรสจัดมากหรือการรับประทานอาหารมากเกินไป กระเพาะอาหารหลั่งกรดมากเกินไป หรือเกิดจากกรดในกระเพาะอาหารที่ไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหาร นอกจากนี้ยาจำพวกแอสไพริน หรือแอลกอฮอล คาเฟอีน และบุหรี่ อาจทำให้อาการแย่ลงได้อีก ในบางครั้งอาจเกิดจาก hiatal hernia หมายถึงการที่มีบางส่วนของกระเพาะอาหารยื่นเข้าไปในระหว่างกะบังลม และทำให้กรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนเข้าไปในหลอดอาหารได้

การประเมินอาการ
เป้าหมายของการประเมินอาการ ก็เพื่อให้ทราบสาเหตุของการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร และเพื่อสังเกตอาการที่อาจเป็นปัญหารุนแรง เช่น การมีเลือดออก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์
สังเกตอาการเมื่อใด
อาการมักเกิดหลังรับประทานอาหารบางอย่าง หลังรับประทานอาหารมื้อใหญ่ หรือหลังรับประทานยาพวกแอสไพริน
เกิดเมื่อก้มตัวหรือนอนหงายหรือไม่
อาการจุกเสียดจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อก้มตัวหรือนอนหงาย สิ่งนี้จะชี้ว่าอาจเกิดการไหลย้อนกลับของกรด
มีเลือดออกหรือไม่
ถ้าอุจจาระหรืออาเจียนมีเลือด หรือ สีดำ หรือลักษณะคล้ายผงกาแฟ ควรพบแพทย์


การดูแลรักษาตนเองเพื่อบรรเทาอาการ
อาการอาหารไม่ย่อยและเรอเปรี้ยวมักเป็นสัญญานที่ร่างกายส่งมาเพื่อบอกว่า เรารับประทานอาหารมากเกินไป รับประทานสิ่งที่ระคายเคือง หรือมีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับระบบย่อยอาหารของเรา ร่างกายกำลังเตือนเราให้คอยระวังและให้เปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่าง เช่น การรับประทานมากเกินไปหรือเร็วเกินไป เพื่อช่วยให้อาการดีขึ้น


ควรปรึกษาแพทย์เมื่อ
• อาเจียนหรืออุจาระมีเลือด สีดำ หรือมีลักษณะคล้ายผงกาแฟ
• ปวดท้องมาก
• จุกแน่นหน้าอก
• หายใจลำบาก
• อาการจุกแน่นไม่ดีขึ้นแม้จะรับประทานยาลดกรดแล้ว
• มีอาการอยู่นานเกิน 3 วัน

ย้อนกลับ / หน้าหลัก / ต่อไป

การดูแลรักษาตนเองเมื่ออาหารไม่ย่อย