คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip PMQASkip ยุทธศาสตร์ พร.Skip ควบคุมภายใน

ควบคุมภายใน

แบบสอบถามควบคุมภายใน พร. ปี 59 ด้านยุทธการ
แบบประเมินความพร้อมของฝ่ายอำนวยการและหน่วยสนับสนุน ปี งป.59
แบบประเมินความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนบริการทางการแพทย์ระดับ พร. ปี งป.59
หนังสือ;การจัดวางระบบควบคุมภายใน(คตง.)
คู่มือการประเมินผลและการจัดทำรายงานควบคุมภายในของกองทัพเรือ
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip ค้นกระดานเสวนา

ค้นกระดานเสวนา


การค้นหาชั้นสูงช่วยเหลือ การค้นหาชั้นสูง (หน้าต่างใหม่)

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.60 วงรอบที่ 1
โดย Admin User - อังคาร, 17 ตุลาคม 2017, 08:11AM
 
รูปภาพของAdmin User
เอกสารรายงานการควบคุมภายใน พร. ๖๐
โดย Admin User - จันทร์, 4 กันยายน 2017, 07:27AM
 
เอกสารรายงานการควบคุมภายใน พร. ๖๐
๑.แบบฟอร์มสำหรับหน่วย
๒.แบบฟอร์มสำหรับคณะทำงานติดตามประเมินผลฯ
หรือติดต่อขอไฟล์ได้ที่ น.ต.หญิง โชติมาฯ โทร. ๔๑๔๒๙E-mail : northnaja@gmail.com .
รูปภาพของAdmin User
ขอให้เจ้าภาพกลยุทธ์และหน่วยผู้ส่งมอบผลงานส่งรายงานตัวชี้วัด
โดย Admin User - พุธ, 30 สิงหาคม 2017, 08:23AM
 

ขอให้เจ้าภาพกลยุทธ์และหน่วยผู้ส่งมอบผลงานส่งรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ พร.ปี งป.๖๐ ตัวชี้วัดสำคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำปี งป. ๖๐และตัวชี้วัดหมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ พร. ปี ๖๐

๑. แบบฟอร์ม รายงานตัวชี้วัดคัดเลือกในแผนปฏิบัติราชการประจำปี งป. ๖๐ ที่นำส่ง ทร.

๒. แบบฟอร์ม รายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ พร. ปี งป. ๖๐ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ พร. ปี งป. ๖๐

๓. แบบฟอร์ม รายงานตัวชี้วัดหมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ พร. ปี ๖๐


Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 วันนี้ ศุกร์, 20 เมษายน 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Skip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

 • 17ต.ค., 08:11
  Admin User
  รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.60 วงรอบที่ 1 เพิ่มเติม...
 • 4ก.ย., 07:27
  Admin User
  เอกสารรายงานการควบคุมภายใน พร. ๖๐ เพิ่มเติม...
 • 30ส.ค., 08:23
  Admin User
  ขอให้เจ้าภาพกลยุทธ์และหน่วยผู้ส่งมอบผลงานส่งรายงานตัวชี้วัด เพิ่มเติม...