กราฟแสดงข้อมูลการเสียชีวิต

ปีงบประมาณ ติดเชื้อในกระแสเลือด มะเร็ง ระบบหัวใจและหลอดเลือดเลือด หลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุจากภายนอก
25572348381640
25581235321432
25591232351638
2560112735623
25612111226