๑๑ ก.พ.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเพื่อหาข้อสรุป มาตรฐานสถานพยาบาล กองทัพเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๑ ก.พ.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความเป็นเลิศด้านการแพทย์

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๑ ก.พ.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๗ ก.พ.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทหารของ นักเรียนจ่าพรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

ปูทางให้เยาวชนที่ดีของชาติในอนาคต

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ครูและนักเรียน โรงเรียนมุคลีซีนวิทยา บ.เปาเบาะ ม.5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...

หมอพรานเดินเท้าเข้าทุกชุมชน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านพัก

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...

ชาวไทยพุทธร่วมทำบุญวันธรรมสวนะ

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...

เสริมความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งที่ถูกต้อง

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...

ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ห่วงใยผู้พิการ

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ครูและนักเรียน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กามารุลยากีน (บาซาซีแกะ) ม.๔ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรสร้างนักปฏิบัติการฉุกเฉินระดับทั่วไป ในการกู้ชีพและช่วยชีวิต

(ฉก.นย.ภต.)

อ่านเพิ่มเติม...www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th