๒๐ ส.ค.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๕ ส.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล มินิฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๕ ส.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ ( Wellness Center)

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๐ ส.ค.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น Fundamental Principles Of Hyperbaric Oxygen Therapy

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานประชุมการเตรียมการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ระหว่างวันที่ 5-15 ก. ย. 61. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองพันพยาบาล ฯ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม(พระอารามหลวง) จว.ระยองและคณะครู ร.ร.อนุบาลระยอง มอบเงินจำนวน 204,000 บาท ให้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เพื่อสมทบทุนงานผ้าป่าสามัคคี รพ. เมื่อวันที่ 31 ก.ค.61

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “น้อมดวงใจทำความดี บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่ข้าราชการ สังกัด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล มินิ – ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มงานบริหารและมาตรฐานการพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาจริยธรรม บทบาทพยาบาลวิชาชีพ" เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะทางจริยธรรม ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากผู้รับบริการ สังคม ในฐานะองค์กรแห่งจริยธรรม ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th