รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา รพ.ฯ 18 ม.ค.62

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา รพ.ฯ 18 ม.ค.62  โดยมี พล.ร.ต.เกิดศักดิ์  วีระโยธิน ผอ.รพ.ฯ เป็นประธาน ซึ่งประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์หมอพร ศาลเจ้าแม่แหลมเทียน  ศาลพระพรหม ศาลเจ้าพ่อสามเกลอ  พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีสงฆ์ ณ ห้องกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร รพ.ฯ  เมื่อ 17 ม.ค.62