เดิน-วิ่ง การกุศล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2018

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ 4/2561

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ 4/2561

เอกสารรายงานการประชุม นขต.พร. ครั้งที่ 4/2561

ไฟล์แนบ

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ 5/2561

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ 5/2561

เอกสารรายงานการประชุม นขต.พร. ครั้งที่ 5/2561

ไฟล์แนบ

2 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาย้ายข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป.61