กองทัพเรือเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามิในประเทศอินโดนีเซีย