๙ เม.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
๒ เม.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตอบแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนให้กับหน่วยปฐมภูมิ กองทัพเรือ ระดับ L1
๑ เม.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการกีฬา กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓
๑ เม.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๔
๒๙ มี.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมและให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมแพทย์ทหารเรือ (SIDCER-FERCAP Survey Team Naval Medical Department)

เรื่องเด่น
FEATURED

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ

ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ
จ.อ.ฐิติกร เพียสา และ จ.ท.ปริวัตร เหลวกูล
พยาบาลเวรประจำวัน ตอนพยาบาล หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒
ซึ่งได้ช่วยชีวิตเด็กชายชาวกัมพูชาที่จมน้ำหมดสติ ให้รอดพ้นจากการเสียชีวิต
ด้วยการ ช่วยทำการฟื้นคืนชีพ (CPR) ณ ที่เกิดเหตุบริเวณชายหาดบ้านหาดเล็ก

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลขอความร่วมมือ

งดเยี่ยมผู้ป่วย

แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่นๆ แทนการเดินทางมาที่โรงพยาบาล
เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของผู้ที่เข้าเยี่ยม
ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เน้นย้ำกำลังพลกองทัพเรือ ปฏิบัติตามมาตรการรับมือสถานการณ์ การแพร่ระบาด covid 19 ระลอกใหม่ ของกองทัพเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๙ เม.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒ เม.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตอบแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนให้กับหน่วยปฐมภูมิ กองทัพเรือ ระดับ L1
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑ เม.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการกีฬา กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

กปช.จต.
เมื่อวันที่ 10 เม.ย.64 ร้อย พ.กอง สนช.กจต. จัดเจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดให้กับห้องประชุม 1 บก กจต, ห้องรับรอง 1, 2 บก กจต, ห้องพักผ่อน, เรือนทับขุนพล, เรือน 1 ห้องทานอาหาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 ค่ายตากสินฯ ตามที่ได้รับประสาน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
วันที่ 8 เม.ย.64 น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน โดย พ.ญ.ศรัญยา ทองแสวง ตำแหน่ง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์และพ.จ.อ.ภาณุพงษ์ มณีนวล ตำแหน่ง จนท.อาชีวเวชศาสตร์ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้กำลังพล รพ.ฯ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการใช้สารเคมีอันตรายในหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการตลอดจนปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อ เวลา 1330-1530
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ 8 เม.ย.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ 7-9 เม.ย.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พยาบาลกับการดำเนินการโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านสารกัมมันตรังสี เพื่อให้หน่วยงาน บุคลากร และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงานเมื่อสถานการณ์จริงเกิดขึ้น ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าเยี่ยมคาราวะ ผอ.รพ.ฐานทัพเรือพังงา ทรภ.๓ และ ผู้แทน ผอ.รพ.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมประสานการปฏิบัติ เตรียมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี สอ.รฝ.ประจำพื้นที่ ทัพเรือภาค ๓
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
เมื่อ ๒๔ – ๒๕ มี.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมกำลังพลในสังกัด เข้าร่วมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี สอ.รฝ.ประจำพื้นที่ ทัพเรือภาค ๓ โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมชมการฝึก ณ อุทยานแห่งชาติลำปี หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 25 มี.ค 2564 น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม”การป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น”เพื่อให้บุคลากรของ รพ.ฯได้มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบประเภทของไฟ สาเหตุและการป้องกันการเกิดอัคคีภัย รวมถึงการปฎิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินขึ้น พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ 25 มี.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และทีมพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ ให้การต้อนรับ คณะจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค Preterm Labour ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ

ข่าวบริจาค
NEWS

ข่าวบริจาค
เมื่อ 16 เม.ย.64 พล.ร.ต. ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท สิริศรีชุมพล จำกัด (โรงแรมสวอนเลค สัตหีบ) จำนวน 60,000 บาท ให้มูลนิธิรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี น.อ.หญิงภรณี พรกิจประสาน ที่ปรึกษากลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ และทีมงาน เป็นผู้แทนมอบเงิน ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก น.ต.หญิง พญ.แจ่มจันทร์ จันทร์แจ้ง เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบแอลกอฮอล์เจล ขนาด 30 มิลลิลิตร จำนวน 5,000 หลอด จากบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยมี คุณวรชิต หอมโกศล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 31 มี.ค.64 พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล รับมอบน้ำดื่มแบบบรรจุขวด ยี่ห้อ D.R.DRINK Vitamin Water จำนวน 18,000 ขวด จากมูลนิธิชลลดา มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS

เรื่องทั่วไป
GENERAL NEWS

คลิปน่ารู้สู้ COVID-19​

สื่อวิดิทัศน์การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

การกู้ชีพและช่วยชีวิต

การเข้าช่วยเหลือทางน้ำ

การตรวจสอบและดูแล

การเคลื่อนย้ายลำเลียง และการส่งต่อ

แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ เว็บไซต์ กรมแพทย์ทหารเรือ

1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบผลการใช้งานเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
2. ความคิดเห็นที่ท่านตอบนี้จะมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานและคำตอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น