รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสหวิชาชีพ สายวิทยาการการแพทย์ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๕
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศทหาร เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อและบูรณาการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กรมแพทย์ทหารเรือ วันที่ ๑๙ ม.ค.๖๕
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายทันตกรรม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๕

เรื่องเด่น
FEATURED

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

"ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่น้อยกว่าการแก้ไข" เน้นย้ำ การป้องกันน้ำท่วมสำคัญไม่น้อยกว่าการช่วยเหลือ สั่งระดมวางกระสอบทรายอุดแนวริมตลิ่งที่ชำรุดและสั่งระดมเรือผลักดันน้ำ พร่องน้ำก่อนที่มวลน้ำเหนือจะมาถึงพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

คู่มือการปฏิบัติ
สำหรับสถานศึกษากองทัพเรือ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พร.
SOMDECH PHRA NANGCHAO SIRIKIT HOSPITAL

หัวข้อ: แนวทางการ Refer out-Refer in จากห้องฉุกเฉิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES
ระบบสารสนเทศ
INFORMATICS SYSTEM

ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสหวิชาชีพ สายวิทยาการการแพทย์ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๕
ข่าวผู้บังคับบัญชา
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศทหาร เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕
ข่าวผู้บังคับบัญชา
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อและบูรณาการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กรมแพทย์ทหารเรือ วันที่ ๑๙ ม.ค.๖๕

ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๕ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้าย “โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล HA” จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร ณ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๕ พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๕ พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด คลินิคโรคอ้วน กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคอ้วนให้กับผู้มารับบริการใน รพ.ฯ ณ ห้องตรวจโรคศัลยกรรม อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ พล.ร.ต.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการ 2P Safety Hospital : กิจกรรม Hand hygiene promotion and Covid Free Setting “ มาตรการปิ่นเกล้าปลอดภัย ห่างไกลโควิด ” ภายใต้มาตรการ DMHTTA เพื่อให้ผู้รับบริการ บุคลากร และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากโควิด จัดโดย คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รพ.ฯ ร่วมกับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม เพื่อรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการแพทย์สถานการณ์ โควิด ๑๙ ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ของโรงพยาบาลฯ และ หน่วยแพทย์ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอาภากร
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๕ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมกับ กองทัพเรือจัดโครงการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศล ในโอกาสครบรอบ ๔๔ ปีมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พร. และหน่วยแพทย์ ทร. ในพื้นที่ ร่วมสนับสนุน การจัดบริการทางการแพทย์ รถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ ตามจุดคัดกรองต่างๆ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กรมแพทย์ทหารเรือจัดกิจกรรม บริจาคโลหิตและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันกองทัพไทย และวันวีรชนกองทัพเรือ ๑๘ มกราคม ของทุกปี กิจกรรมนำโดย น.อ.พรพิชิต สุวรรณศิริ ผอ.โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ พร. นำกำลังพลและนักเรียนจ่า รร.นวก.ศวก.พร. บริจาคโลหิต ณ แผนกคลังเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๕ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. นำทีมโดย น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. พร้อมด้วย น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รองผอ.รพ.ฯ และจนท.รพ.ฯได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันวีรชนกองทัพเรือ โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดโยธินประดิษฐ์ อ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

ข่าวบริจาค
NEWS

ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๕ น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณวิเชียร คงวณิช เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น ๑ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖ค พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่ออาคารผู้ป่วยใน ๑๔ ชั้น รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พล.ร.ต.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๕ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท , พัดลมจำนวน ๑๓ ตัว และ เครื่อง Syring pump จำนวน ๒ ชุด จาก คุณ วาสนา ปานสมัย ภริยา น.อ.สรรพสิทธิ์ สงกุมาร อดีตผุ้อำนวยการกองนาวิกเวชกิจฯ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๕ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ พัดลมจำนวน ๑๓ ตัว จาก คุณ ภิสสา แย้มกลิ่น ภริยา พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS

เรื่องทั่วไป
GENERAL NEWS

คลิปน่ารู้สู้ COVID-19​

สื่อวิดิทัศน์การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

การกู้ชีพและช่วยชีวิต

การเข้าช่วยเหลือทางน้ำ

การตรวจสอบและดูแล

การเคลื่อนย้ายลำเลียง และการส่งต่อ

แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ เว็บไซต์ กรมแพทย์ทหารเรือ

1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบผลการใช้งานเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
2. ความคิดเห็นที่ท่านตอบนี้จะมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานและคำตอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น