๑๘ มิ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ และวางแผนการจัดงานพิธีกรรม มังคลาภิเษกวัตถุมงคล
๑๘ มิ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบใบประกาศยกย่องชมเชยกำลังพลกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ได้ประกอบคุณงามความดี และควรยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
๑๖ มิ.ย.๖๔ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ครั้งที่ ๒

เรื่องเด่น
FEATURED

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ มิ.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมประชุมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ Dashboard NAVY COVID Vaccine ( การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล กองทัพเรือ)
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ มิ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อ “การจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรฯ” โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ มิ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ และวางแผนการจัดงานพิธีกรรม มังคลาภิเษกวัตถุมงคล
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ มิ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบใบประกาศยกย่องชมเชยกำลังพลกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ได้ประกอบคุณงามความดี และควรยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใน ทร. เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อวันที่ ๑๔๐๙๐๐ มิ.ย.๒๕๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับกองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการประชุมปรึกษาและชี้แจงการปฏิบัติเตรียมการรับทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ ๑/๖๔ (๑-๒ ก.ค.๒๕๖๔) โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.ฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยคณะกรรมการบ้านพัก รพ.ฯ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ประวุฒิ รอดมณี จก.จร.ทร. และคณะกรรมการจัดการประกวดบ้านพัก ทร. เข้าทำการตรวจให้คะแนนบ้านพักและอาคารที่พักอาศัย โดยมีอาคารหอพักพยาบาลนายเรือหญิงโสดและบ้านเลขที่ 2408 ร.ท.จักรพงษ์ ปอแก้ว สังกัด รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ เป็นตัวแทน บ้านพักและอาคารที่พักอาศัย ฐท.สส. เพื่อเข้าประกวดในระดับ ทร. ในโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข” ตามนโยบาย ผบ.ทร.
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแพทย์เพิ่มพูนทักษะ งป.64 จำนวน 28 คน ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.กร. และ คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาทำกิจกรรม บริจาคโลหิตช่วยวิกฤติชาติ เนื่องในวันอาภากร ณ ห้องคลังเลือด รพ.ฯ ในโอกาสนี้ได้บริจาคน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค และอาหารกลางวันจำนวน 150 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
กปช.จต.
เมื่อวันที่ 13 พ.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดรถครัวสนามจาก กรม สนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ประกอบเลี้ยงอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี พล.ร.ต.เทิดเกียรติ อ่อนเมือง รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมกำลังพลของหน่วยและจิตอาสาฯ ได้ทำพิธีส่งมอบอาหาร พร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยจำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่อยที่ 8 วัดตะบกเตี้ย และชุมชนย่อยที่ 17 แผ่นดินทอง เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ณ วัดตะบกเตี้ย อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี โดยมีผู้เแทนจาก เทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้นำท้องถิ่น พัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามที่พักอาศัย เป็นการลดการแออัดและการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์
กปช.จต.
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมกองทัพเรือรวมใจสู้ภัยโควิด 19 แจกอาหารน้ำดื่มให้ประชาชนในพื้นที่เนิน FM ต.วัดใหม่ อ.เมือง จว.จันทบุรี โดย ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ให้การสนับสนุน จนท.พยาบาลพร้อมรถพยาบาลในกิจกรรมครั้งนี้ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย
กปช.จต.
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “1 วัน 1 วัด” ตามโครงการแด่พระสงฆ์สู้ภัยโควิด โดยจัดกำลังพล จำนวน 3 นาย ประกอบด้วย จนท. มว.ปจว.กจต. 1 นาย, จนท.กพร.กปช.จต. 1 นาย และ จนท.พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. 1 นาย นำภัตตาหารเพล พร้อมปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดเนินยาง ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวบริจาค
NEWS

ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ , บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด และบริษัท ปริญสิริ จำกัด(มหาชน) มอบถังขยะดำพร้อมฝาปิด ขนาด 60.5 ลิตร จำนวน 100 ถัง เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงาน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดย พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.64 สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับบริษัท เจซีเจพลาส จำกัด และบริษัท ปริญสิริ จำกัด(มหาชน) มอบหมายให้ กองเรือยุทธการ ส่งมอบถังขยะดำพร้อมฝาปิดขนาด 60.5 ลิตร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. โดย พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.กร. และคุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยา กร. รับมอบโดย พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.64 น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.(ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และ น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท จากคณะนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 88 สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ชุดต่อสายเครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 15 ชุด โดยมี น.อ.อภิชาติ แก้วดวงเทียน , น.อ.สุระพันธ์ มุ่งดี และ น.อ.พีรพัฒน์ แสงจิรัง เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.64 น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.(ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และ น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ รับมอบครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง จาก น.อ.สมนึก อินทร์จันทร์ และครอบครัว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตจากการระบาดของเชื้อ Covid-19 ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS

เรื่องทั่วไป
GENERAL NEWS

คลิปน่ารู้สู้ COVID-19​

สื่อวิดิทัศน์การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

การกู้ชีพและช่วยชีวิต

การเข้าช่วยเหลือทางน้ำ

การตรวจสอบและดูแล

การเคลื่อนย้ายลำเลียง และการส่งต่อ

แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ เว็บไซต์ กรมแพทย์ทหารเรือ

1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบผลการใช้งานเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
2. ความคิดเห็นที่ท่านตอบนี้จะมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานและคำตอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น