๔ ธ.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นาวาเอก สรรพสิทธิ์ สงกุมาร ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
๓ ธ.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓ ธ.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒ ธ.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศ

เรื่องเด่น
FEATURED

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

"ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่น้อยกว่าการแก้ไข" เน้นย้ำ การป้องกันน้ำท่วมสำคัญไม่น้อยกว่าการช่วยเหลือ สั่งระดมวางกระสอบทรายอุดแนวริมตลิ่งที่ชำรุดและสั่งระดมเรือผลักดันน้ำ พร่องน้ำก่อนที่มวลน้ำเหนือจะมาถึงพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES
ระบบสารสนเทศ
INFORMATICS SYSTEM

ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๔ ธ.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นาวาเอก สรรพสิทธิ์ สงกุมาร ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๓ ธ.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๓ ธ.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒ ธ.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาทแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศ

ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔ งานเวชกรรมป้องกัน รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ร่วมกับงานเวชกรรมป้องกัน พร. ดำเนินการตรวจด้านอาชีวอนามัยให้กับแผนกต่างๆ ของ รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๔ น.อ.กิตตินันท์ งามศิลป์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ฝ่ายบริหาร และ น.อ.จิระพงศ์ พฤกษ์พิจารณ์ หน.สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ ให้การต้อนรับ รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย รอง ผอ.ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ศรว.) ในการมาประเมินการเป็นสถาบันจัดสอบ long case และ manual skill ๑๕ หัตถการ แก่ แพทย์ฝึกหัดซึ่งจะจัดสอบจริงในวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๙ ปี รพ.ฯ
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔ งานเวชกรรมป้องกัน รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข พื้นที่บางนา ศูนย์สาธารณสุข ๓๒ สำนักงานเขต บางนา รณรงค์วันเอดส์โลก (วันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี) ณ แฟลตทหารเรือ และสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔ น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ย้าย/บรรจุใหม่ และนิเทศผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การกู้ชีพทารกแรกเกิด NCPR ๒๐๒๑” ประจำปี งป.๖๕ จัดโดย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) บริเวณบ้านพักข้าราชการใน รพ.ฯ ตามนโยบาย ผบ.ทร. ข้อที่ ๗ ดำรงความต่อเนื่องสวัสดิการบ้านพัก เพื่อการดูแลสวัสดิการบ้านพักข้าราชการใน รพ.ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยบริษัทไทยออยล์ ทูล แมชชีนเนอรี่ เซอร์วิส จำกัด และสโมสรโรตารี่พลูตาหลวง ภาค ๓๓๔๐ สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ ณ บริเวณประตู ๒ และบริเวณริมคลองไผ่
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔ พลเรือตรี​ ขจิตร์​ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน กองทัพเรือ (พลเรือน) รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๔ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์

ข่าวบริจาค
NEWS

ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๔ นาวาเอกหญิง พิมพสิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก น.ต.สีชัง เศรษฐชัย เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น ๑ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อใช้สำหรับศูนย์หัวใจ โดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาทีเป็นตัวแทนมอบ และ ว่าที่นาวาเอกหญิง สุภาภรณ์ สุกใส เป็นตัวแทนรับมอบณ.ห้องตรวจโรคหัวใจ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔ นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาทจากคุณทองหยิบ สุ่มสุข(แซ่ลี้) คุณพ่อเจริญ ลัดดาพงศ์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม ณ สำนักงานมูลนิธิ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากพันเอก สุรเทพ – คุณจักษ์พัฒนา อภัยจิตร เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น ๑ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS

เรื่องทั่วไป
GENERAL NEWS

คลิปน่ารู้สู้ COVID-19​

สื่อวิดิทัศน์การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

การกู้ชีพและช่วยชีวิต

การเข้าช่วยเหลือทางน้ำ

การตรวจสอบและดูแล

การเคลื่อนย้ายลำเลียง และการส่งต่อ

แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ เว็บไซต์ กรมแพทย์ทหารเรือ

1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบผลการใช้งานเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
2. ความคิดเห็นที่ท่านตอบนี้จะมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานและคำตอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น