๒๑ ก.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมการแยกกักตัวที่บ้าน ( Home isolation )
๑๕ ก.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมในการประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปหมอพร (พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) และวัตถุมงคลรุ่นสืบสานปณิธานหมอพร
๑๕ ก.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานและบรรยายพิเศษให้กับนายทหารนักเรียนหลักสูตรเหล่าแพทย์ชั้นนายเรือ งป.๖๔

เรื่องเด่น
FEATURED

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๓๐ ก.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ แพทย์หญิงสุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่ออาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๕ ก.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมในการประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปหมอพร (พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) และวัตถุมงคลรุ่นสืบสานปณิธานหมอพร
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๕ ก.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานและบรรยายพิเศษให้กับนายทหารนักเรียนหลักสูตรเหล่าแพทย์ชั้นนายเรือ งป.๖๔

ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อวันที่ 1-2 ส.ค.๖๔ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ., พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกันจัดตั้งสถานีตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 2/2564 ณ ศูนย์การฝึก นย.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้าน Covid-19 “Astra Zeneca” เข็มที่ 1 จำนวน 456 คน เฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ตามนโยบายของรัฐบาล ณ คลินิกวัคซีน Covid-19 ณ ห้องกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 น.อ.สมพร ระวิงทอง รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝ่ายบริหาร) พร. เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ มอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับผู้แทนชุมชนสองร้อยห้อง และชุมชนแซ่ซิ้ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนใช้ทำความสะอาดมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 นาวาเอก สมพร ระวิงทอง รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝ่ายบริหาร) พร. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา นำอาหารปรุงสุก น้ำดื่ม มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของ พร.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และชุมชนโดยรอบ รพ.ฯ โดยการมอบผ่านผู้นำชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้กองทัพเรือจัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID–19” ถวายเป็นพระราชกุศล
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้าน Covid 19 “Sinovac” เข็มที่ 1 จำนวน 252 คน เฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ตามนโยบายของรัฐบาล ณ คลินิกวัคซีน Covid 19 ณ ห้องกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อวันที่ 16 ก.ค.64 พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ ผบ.สอ.รฝ. พร้อมด้วย น.อ.ณัฐพงศ์ ปานโสภณ รอง ผบ.สอ.รฝ. และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมชมหอผู้ป่วยขยายสำหรับรองรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยขยาย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (เกล็ดแก้ว) การนี้ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร., น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ให้การต้อนรับ
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ผู้ลงทะเบียนจองในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ทีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน “Sinovac” เข็มที่ 1 จำนวน 154 คน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ คลินิกวัคซีน Covid-19 ห้องกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.ฯ

ข่าวบริจาค
NEWS

ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากชมรมแบดมินตัน “เรารักกัน” เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน รพ.ฯ โดย น.ต.ธาตรี เรียมผา เป็นผู้แทนมอบ ณ ศูนย์รับบริจาค อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบขนม จำนวน 50 กล่อง สละร้อยแก้ว จำนวน 50 ถ้วย จาก น.ท.หญิง ปิยะฉัตร คชโคตร เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกวัคซีน Covid-19 ณ สโมสรกฤษณจันทร์ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.กร. ร่วมกับ สมาคมภริยา กร. สนับสนุนอาหารกล่อง จำนวน 200 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. การนี้ พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัตร รองประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ได้กรุณามอบอาหาร จำนวน 200 กล่อง และขนมหวาน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ Covid-19 การนี้ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร. เป็นผู้รับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS

เรื่องทั่วไป
GENERAL NEWS

คลิปน่ารู้สู้ COVID-19​

สื่อวิดิทัศน์การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

การกู้ชีพและช่วยชีวิต

การเข้าช่วยเหลือทางน้ำ

การตรวจสอบและดูแล

การเคลื่อนย้ายลำเลียง และการส่งต่อ

แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ เว็บไซต์ กรมแพทย์ทหารเรือ

1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบผลการใช้งานเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
2. ความคิดเห็นที่ท่านตอบนี้จะมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานและคำตอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น