๑๘ ต.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยกองสวัสดิการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ
๑๕ ต.ค.๖๔ พลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
๑๔ ต.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยศูนย์พัฒนาขีดสมรรถนะ กรมแพทย์ทหารเรือ
๑๒ ต.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งหน่วยที่ได้รับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ และ กองการเงิน กรมแพทย์ทหารเรือ

เรื่องเด่น
FEATURED

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

"ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่น้อยกว่าการแก้ไข" เน้นย้ำ การป้องกันน้ำท่วมสำคัญไม่น้อยกว่าการช่วยเหลือ สั่งระดมวางกระสอบทรายอุดแนวริมตลิ่งที่ชำรุดและสั่งระดมเรือผลักดันน้ำ พร่องน้ำก่อนที่มวลน้ำเหนือจะมาถึงพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๔ ต.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยศูนย์พัฒนาขีดสมรรถนะ กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๒ ต.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งหน่วยที่ได้รับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ และ กองการเงิน กรมแพทย์ทหารเรือ

ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค ผบ.ฐท.สส. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมฯ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง การนี้ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การต้อนรับ
กปช.จต.
เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ได้จัดชุดแพทย์สนับสนุน นบภ.กอง สนช.กจต. ช่วยเหลือผู้ประสพภัยจากน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนบ้านมั่นคง, บ้านล่างพูนทรัพย์ ถ.เทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองจันทบุรี อ.เมือง จว.จันทบุรี
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.หญิง นิภาภรณ์ – น.อ.ประจิน เล้าโสภาภิรมย์ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ รับตำแหน่ง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ รับตำแหน่ง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 7 ต.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการขอรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ขั้นที่ 3 (AS) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) การนี้​ เภสัชกรหญิงผุสดี​ บัวทอง ได้เยี่ยมสำรวจงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา เพื่อให้ผ่านเกณฑ์สถานพยาบาลตามมาตรฐาน สรพ.กำหนด ในการนำไปสู่กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. พร้อมด้วย น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะทำงาน ตรวจเยี่ยม นขต.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้จัดพิธีรายงานตนเองของ รอง ผอ.รพ.ฯ และ หน.นขต.รพ.ฯ ต่อ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.ฯ พร้อมรับฟังนโยบายของ ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

ข่าวบริจาค
NEWS

ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบ PAPR จำนวน 2 ชุด, เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง, ชุด PPE จำนวน 500 ชุด, CPE จำนวน 800 ชุด, ปรอทดิจิตัล จำนวน 200 อัน และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 300 อัน จาก บริษัท วันไฮไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ณ ห้องโถงชั้นล่างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จาก บริษัท ตามตะวันแลนด์ จำกัด ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ณ หอเกียรติยศ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 น.อ.ฉอ้อน วงศ์มหา ผอ.อำนวยการและสนับสนุน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบอาหารกล่อง จำนวน 90 กล่อง จากชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อร่วมสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณประสิทธิ์ – คุณปณัฎฐา ศรเดช ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อศูนย์โรคหัวใจ ณ ห้องตรวจโรคหัวใจ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS

เรื่องทั่วไป
GENERAL NEWS

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2565 จำนวน 4 อัตรา ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ น.อ.เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ 061-523-6573, น.อ.อติพงษ์ สุจิรัตน์ 086-322-3712, น.ต.หญิง แป้งร่ำ ยงเจริญ 092-195-6415

คลิปน่ารู้สู้ COVID-19​

สื่อวิดิทัศน์การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

การกู้ชีพและช่วยชีวิต

การเข้าช่วยเหลือทางน้ำ

การตรวจสอบและดูแล

การเคลื่อนย้ายลำเลียง และการส่งต่อ

แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ เว็บไซต์ กรมแพทย์ทหารเรือ

1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบผลการใช้งานเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
2. ความคิดเห็นที่ท่านตอบนี้จะมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานและคำตอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น