๑๓ พ.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศ
๑๒ พ.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมคณะ ให้คำแนะนำและทำความเข้าใจการใช้งาน Application NAVY STOP COVID (ระบบคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคโควิด-19 เชิงรุก) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลบ้านพักและแฟลตทหารเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
๑๒ พ.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการระบบ Call Center กรมแพทย์ทหารเรือ

เรื่องเด่น
FEATURED

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๓ พ.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๒ พ.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมคณะ ให้คำแนะนำและทำความเข้าใจการใช้งาน Application NAVY STOP COVID (ระบบคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคโควิด-19 เชิงรุก) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลบ้านพักและแฟลตทหารเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๒ พ.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการระบบ Call Center กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๒ พ.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบผลิตภัณฑ์อาหาร “ดอยคำ” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย แทนคำห่วงใยร่วมใจต้านภัย COVID-19 ๒๕๖๔

ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

กปช.จต.
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมกองทัพเรือรวมใจสู้ภัยโควิด 19 แจกอาหารน้ำดื่มให้ประชาชนในพื้นที่เนิน FM ต.วัดใหม่ อ.เมือง จว.จันทบุรี โดย ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ให้การสนับสนุน จนท.พยาบาลพร้อมรถพยาบาลในกิจกรรมครั้งนี้ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย
กปช.จต.
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “1 วัน 1 วัด” ตามโครงการแด่พระสงฆ์สู้ภัยโควิด โดยจัดกำลังพล จำนวน 3 นาย ประกอบด้วย จนท. มว.ปจว.กจต. 1 นาย, จนท.กพร.กปช.จต. 1 นาย และ จนท.พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. 1 นาย นำภัตตาหารเพล พร้อมปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดเนินยาง ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 “sinovac” ให้กับคณะผู้บริหาร, บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงของ รพ.ฯ และกำลังพลสายแพทย์จากหน่วยเรือต่าง ๆ ในพื่นที่สัตหีบ รอบที่ 4 เข็มที่ 1 จำนวน 162 คน ณ คลินิกวัคซีนโควิด-19 ห้องกฤษณจันทร์ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม 20 ปี อาคารอำนวยการ รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อวันที่ 3 พ.ค.64 น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. รับการรายงานตัวการปฏิบัติตามคำสั่งของ ทร. และกล่าวให้โอวาทแก่นายทหารประทวนรับราชการใหม่ ชั้นยศจ่าตรี ซึ่งได้รับการบรรจุเข้าในสังกัด พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ณ ห้อง ผบ.พัน.พ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
เมื่อวันที่ 3 พ.ค.64 น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รับการรายงานตัว และกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ชั้นยศ จ.ต. สังกัด พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. จำนวน ๘ นาย ณ บก.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.
กปช.จต.
เมื่อวันที่ 03 พ.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพลจำนวน 9 นาย (ประกอบด้วย จนท. กพร.กปช.จต. จำนวน 2 นาย จนท.พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. จำนวน 2 นาย จนท.ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน 1 นาย และ จนท.มว.ปจว.กจต. จำนวน 4 นาย) เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสมอง และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อบต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี รวมจำนวน 5 ครอบครัว กิจกรรมในครั้งนี้ นายสมบูรณ์ บำรุงพนิชถาวร นายก อบต.ท่าช้าง และ จนท. รวม 6 คน ร่วมกิจกรรม เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ จนท.สาธารณ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น มอบหน้ากากอนามัย เครื่องบริโภค และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กปช.จต.
เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” จัดกำลังพล จำนวน 8 นาย (ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ กพร.กปช.จต. จำนวน 3 นาย เจ้าหน้าที่พยาบาล ร้อย.พ.ฯ จำนวน 2 นาย เจ้าหน้าที่ ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ มว.ปจว.กจต. จำนวน 2 นาย) นำโดย น.อ.ทนงศักดิ์ จันทร์งาม ผช.หก.กพร.กปช.จต. เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และผู้ป่วยติดเตียง ใน ต.จันทนิมิต รวมจำนวน 5 ครอบครัว และมอบให้กับครอบครัวที่ติดโควิด ผ่าน รพ.สต.จันทนิมิต จำนวน 1 ครอบครัว กิจกรรมในครั้งนี้ นายจิระพัชร์ รัตนธรรมสุทธิ์ กำนัน ต.จันทนิมิต และ อสม.ตำบลจันทนิมิต เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 คน ประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น การมอบหน้ากากอนามัย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ไข่ไก่ และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้การบริการพี่น้องประชาชน ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก จนอาจทำให้ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวบริจาค
NEWS

ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และคณะ รับมอบอุปกรณ์และสินค้าเพื่อการดูแลผู้ป่วยในโครงการ “แม็คโครร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” จำนวน 8 รายการ จาก บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย คุณอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรและประสานรัฐกิจ คุณนภาวรรณ จุลพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปสาขาสัตหีบ และคณะเจ้าหน้าที่แม็คโครสาขาสัตหีบ ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ มูลค่า 8,532,000 บาท และชุดส่องตรวจลำใส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ มูลค่า 4,950,000 บาท จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบ Face mask จำนวน 100 กล่อง, Alcohol gel จำนวน 100 ชิ้น, น้ำดื่ม จำนวน 330 แพ็ค และเงินสด จำนวน 10,000 บาท จาก คุณชนกานต์ ชัยเกียรติไพศาล และคณะเพื่อน ๆ ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19 ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วยนอก
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และ คุณอินทริยา หนูเทพ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โดยมี พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS

เรื่องทั่วไป
GENERAL NEWS

คลิปน่ารู้สู้ COVID-19​

สื่อวิดิทัศน์การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

การกู้ชีพและช่วยชีวิต

การเข้าช่วยเหลือทางน้ำ

การตรวจสอบและดูแล

การเคลื่อนย้ายลำเลียง และการส่งต่อ

แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ เว็บไซต์ กรมแพทย์ทหารเรือ

1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบผลการใช้งานเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
2. ความคิดเห็นที่ท่านตอบนี้จะมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานและคำตอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น