๑๔ ก.ย.๖๔ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๐ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VTC)
๖ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพร และการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
๖ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระรูปเหมือนหมอพร เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนพิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพร และการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

เรื่องเด่น
FEATURED

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
กรมแพทย์ทหารเรือ

ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๖ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอก เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ รองหัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ / เจ้าของผลงาน รับมอบรางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๔ ก.ย.๖๔ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๐ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VTC)
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๙ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบสเปรย์กันยุง จำนวน 1,080 ขวด และยาทางกันยุง 10,000 ซอง จาก ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข และคณะ

ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศที่สูงขึ้น
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. พร้อมให้โอวาทกับกำลังพล ตลอดจนพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ปีที่ 39
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ได้ดำเนินการเก็บสารคัดหลั่ง ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก และพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 ด้วยชุดตรวจแบบเร่งด่วน (Rapid antigen test) ครั้งที่ 3 ก่อนแยกหน่วย ณ ศูนย์การฝึก สอ.รฝ.
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อวันที่ 14-15 ก.ย.64 ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้ดำเนินการคัดกรองและตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดทดสอบเร็ว (Antigen test kit) ให้กับกำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการชายแดนของ นย. ณ อาคารหมายเลข 8 ศูนย์การฝึก นย.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 15​ ก.ย.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 “Astrzeneca” ​จำนวน 682 คน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ คลินิกวัคซีน COVID-19 ณ ห้องกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระโอกาส พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และประธานมูลนิธิฯ ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 14​ ก.ย.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 จำนวน 756 คน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ คลินิกวัคซีน COVID-19 ณ ห้องกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 จำนวน 447 คน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ คลินิกวัคซีน COVID-19 ณ ห้องกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

ข่าวบริจาค
NEWS

ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย/กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสิน) พร. พร้อมด้วย น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จาก พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ โดย ครอบครัวตาตะนันทน์ เป็นผู้แทนมอบฯ ให้กับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ให้ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย) พร. และ น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ พร้อมคณะ รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำหอม ทเวลฟ์พลัส จำนวน 1,512 ชิ้น จาก บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 น.ท.หญิง สราญหทัย ศรีรัตน์ ผช.หน.สนง.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท จาก บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อปรอทวัดไข้ดิจิตอล สำหรับใช้ที่หอผู้ป่วยดงตาล ณ สนง.มูลนิธิฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก น.ต.หญิง วีรยา พรวนพิทักษ์ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบในห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม การนี้ น.ท.หญิง ธรรมิกา ไพโรจน์สรคุปต์ พร้อมด้วย น.ต.หญิง รัชนีกร ทรัพย์ทอง เป็นผู้แทนมอบฯ ณ ห้อง 19 ปี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS

เรื่องทั่วไป
GENERAL NEWS

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2565 จำนวน 4 อัตรา ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ น.อ.เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ 061-523-6573, น.อ.อติพงษ์ สุจิรัตน์ 086-322-3712, น.ต.หญิง แป้งร่ำ ยงเจริญ 092-195-6415

คลิปน่ารู้สู้ COVID-19​

สื่อวิดิทัศน์การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

การกู้ชีพและช่วยชีวิต

การเข้าช่วยเหลือทางน้ำ

การตรวจสอบและดูแล

การเคลื่อนย้ายลำเลียง และการส่งต่อ

แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ เว็บไซต์ กรมแพทย์ทหารเรือ

1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบผลการใช้งานเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
2. ความคิดเห็นที่ท่านตอบนี้จะมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานและคำตอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น