admin

เมื่อ 31 มี.ค.64 พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล รับมอบน้ำดื่มแบบบรรจุขวด ยี่ห้อ D.R.DRINK Vitamin Water จำนวน 18,000 ขวด จากมูลนิธิชลลดา มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าเยี่ยมคาราวะ ผอ.รพ.ฐานทัพเรือพังงา ทรภ.๓ และ ผู้แทน ผอ.รพ.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมประสานการปฏิบัติ เตรียมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี สอ.รฝ.ประจำพื้นที่ ทัพเรือภาค ๓

เมื่อ ๒๔ – ๒๕ มี.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมกำลังพลในสังกัด เข้าร่วมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี สอ.รฝ.ประจำพื้นที่ ทัพเรือภาค ๓ โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมชมการฝึก ณ อุทยานแห่งชาติลำปี หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

เมื่อ 31 มี.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเครื่องมือแพทย์จำนวน 3 รายการ เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่, เครื่องช่วยหายใจเด็ก, เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ …

เมื่อ 31 มี.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเครื่องมือแพทย์จำนวน 3 รายการ เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่, เครื่องช่วยหายใจเด็ก, เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง Read More »

เมื่อ 30 มี.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 300,000 บาท จาก บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ