admin

เมื่อ 24 ก.พ.64 น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากคุณรัชนี นาวีเกษมกุล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์หัวใจ รพ.ฯ ณ ศูนย์รับบริจาค ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

วันที่ ๒๒-๒๓ ก.พ.๖๔ กองเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก และหัด-หัดเยอรมัน ให้กับพลทหารใหม่ผลัดที่ ๓/๖๓ โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นนายแพทย์และหัวหน้าชุดผู้ควบคุมการปฏิบัติ ณ ศูนย์บริการทหาร ศฝ.นย.

เมื่อ 22 ก.พ.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนำคลินิกกุมารเวชกรรม รพ.ฯ ที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรายโรค(Disease specific certification) การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)เป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในโรคนี้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

เมื่อวันที่​ 23 ​ก.พ.64​ พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน​ 30,000 บาท​ จาก ข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ และพนักงานราชการ​ กรมโรงงาน​ โดย​ พล.ร.ต.อภิรมย์​ เงินบำรุง​ เจ้ากรมโรงงาน​ ฐท.สส.เป็นผู้มอบ ณ​ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์

เมื่อวันที่​ 23 ​ก.พ.64​ พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส.​ เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง​ กองทัพเรือ​ ชุดที่1​ ประจำปี​งป.64​ โดยมีหน่วยต่างๆ​ ส่งผู้เข้าอบรม​ รวมทั้งสิ้น​ 40​ คน​ ณ​ ห้องประชุมลุมพิกานนท์​

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.สนับสนุน จนท.พยาบาล ในการฝึกทบทวนการช่วยชีวิตฉุกเฉิน CPR แก่กำลังพล มว.บิน ทร.3141 ตามการร้องขอรับการสนับสนุนจาก มว.บิน ทร.3141 กปช.จต. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ 22 ก.พ.64กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
ออกหน่วยเชิงรุก บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับกำลังพล กฝร.กร. โดย ผบ.กฝร.กร. ให้เกียรติมาเยี่ยมทีมงานและชมการให้บริการ โดยมีข้าราชการเข้ารับการตรวจฯ จำนวน 102 นาย

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการจัดพิธีการอำลาผู้บังคับบัญชา มอบของที่ระลึกและหนังสือประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการที่ปลดเป็นกองหนุนจำนวน ๑๔ นาย โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.ฯ เป็นประธาน ฝ่ายอำนวยการและนายทหารสัญญาบัตรเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.