แผนกเวชนิทัศน์ กวส.พร.

๑๖ ก.ย. ๖๓ น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน และ น.อ.เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ รอง หน.กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ฯ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น ของกลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ชื่อผลงาน “ ตู้ฉากตะกั่วป้องกันรังสีต้านมะเร็ง ( Rayless radioprotective cabin ” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล

น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. …

๑๖ ก.ย. ๖๓ น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน และ น.อ.เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ รอง หน.กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ฯ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น ของกลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ชื่อผลงาน “ ตู้ฉากตะกั่วป้องกันรังสีต้านมะเร็ง ( Rayless radioprotective cabin ” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล Read More »

๑๖ ก.ย. ๖๓ น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันพยาบาล ปีที่ ๓๘

น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เข้าร่วมแสดง …

๑๖ ก.ย. ๖๓ น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันพยาบาล ปีที่ ๓๘ Read More »

๑๔ ก.ย. ๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่าง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พ …

๑๔ ก.ย. ๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่าง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Read More »

๑๔ ก.ย. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนาม คุณลาวัลย์ ชาตะรูปานนท์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ โดยมี พล.ร.ต.อัตตะวีร์ ทักษรานุพงศ์ เป็นผู้มอบ

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า …

๑๔ ก.ย. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนาม คุณลาวัลย์ ชาตะรูปานนท์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ โดยมี พล.ร.ต.อัตตะวีร์ ทักษรานุพงศ์ เป็นผู้มอบ Read More »

๑๒ ก.ย. ๖๓ พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ และน.ท.ครองชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓ และเจ้าหน้าที่ รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓ รับมอบอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ จากคณะ พล.ร.อ.ณรงค์ เทศวิศาล รวมมูลค่า จำนวน ๖๐๒,๑๘๐ บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ

พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเ …

๑๒ ก.ย. ๖๓ พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ และน.ท.ครองชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓ และเจ้าหน้าที่ รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓ รับมอบอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ จากคณะ พล.ร.อ.ณรงค์ เทศวิศาล รวมมูลค่า จำนวน ๖๐๒,๑๘๐ บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ Read More »

๑๑ ก.ย. ๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จากครอบครัวถิรจันทรา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ โดยมี พลเรือตรีหญิง นงลักษณ์ ถิรจันทรา เป็นผู้มอบ

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พ …

๑๑ ก.ย. ๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จากครอบครัวถิรจันทรา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ โดยมี พลเรือตรีหญิง นงลักษณ์ ถิรจันทรา เป็นผู้มอบ Read More »

๑๑ ก.ย ๖๓ น.อ.ยุทธศักดิ์ มีพจน์เพราะ รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(1) ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุน หน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของ นย. ประจำปี งป.๖๓ โดยมี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป

น.อ.ยุทธศักดิ์ มีพจน์เพราะ รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(1) ผู้แ …

๑๑ ก.ย ๖๓ น.อ.ยุทธศักดิ์ มีพจน์เพราะ รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(1) ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุน หน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของ นย. ประจำปี งป.๖๓ โดยมี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป Read More »

๑๑ ก.ย. ๖๓ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (ฝ่ายสนับสนุน) พร้อมด้วย น.ต.หญิง มาลัย แก่นมือง และ ร.ท.สำเริง ทับอาจ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ เข้ารับรางวัลโล่ห์เชิดชูเกียรติ “ระดับทอง” แหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการ น้ำเสียระดับทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้ …

๑๑ ก.ย. ๖๓ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (ฝ่ายสนับสนุน) พร้อมด้วย น.ต.หญิง มาลัย แก่นมือง และ ร.ท.สำเริง ทับอาจ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ เข้ารับรางวัลโล่ห์เชิดชูเกียรติ “ระดับทอง” แหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการ น้ำเสียระดับทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Read More »

๑๑ ก.ย. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รพ.ฯ ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๓

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า …

๑๑ ก.ย. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รพ.ฯ ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๓ Read More »

๑๐ ก.ย. ๖๓ น.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นประธานในการอบรม เรื่อง การใช้ Minnesota Multiphasic Personality Inventory -2- Restructured Form (MMPI-2-RF) ให้แก่ นักจิตวิทยาคลินิก สังกัด ทร. โดยมี อาจารย์ บุรชัย อัศวทวีบุญ จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร

น.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นประ …

๑๐ ก.ย. ๖๓ น.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นประธานในการอบรม เรื่อง การใช้ Minnesota Multiphasic Personality Inventory -2- Restructured Form (MMPI-2-RF) ให้แก่ นักจิตวิทยาคลินิก สังกัด ทร. โดยมี อาจารย์ บุรชัย อัศวทวีบุญ จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร Read More »