ข่าวผู้บังคับบัญชา

๑๖ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอก เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ รองหัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ / เจ้าของผลงาน รับมอบรางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  แล …

๑๖ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอก เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ รองหัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ / เจ้าของผลงาน รับมอบรางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) Read More »

๑๔ ก.ย.๖๔ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพท …

๑๔ ก.ย.๖๔ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Read More »

๑๐ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VTC)

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป …

๑๐ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VTC) Read More »

๙ ก.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบชุด PPE จำนวน ๓๐๐ ชุด เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ จากผู้แทนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ ๓

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ …

๙ ก.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบชุด PPE จำนวน ๓๐๐ ชุด เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ จากผู้แทนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ ๓ Read More »

๓ ก.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ …

๓ ก.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ Read More »

๒ ก.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบชุด PPE ให้แก่กรมแพทย์ทหารเรือ จากคุณ สุธีพร คุณ วิภารักษ์ และครอบครัว

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ …

๒ ก.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบชุด PPE ให้แก่กรมแพทย์ทหารเรือ จากคุณ สุธีพร คุณ วิภารักษ์ และครอบครัว Read More »

๖ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพร และการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็นป …

๖ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพร และการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ Read More »

๖ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระรูปเหมือนหมอพร เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนพิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพร และการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป …

๖ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระรูปเหมือนหมอพร เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนพิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพร และการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ Read More »

๓๑ ส.ค.๖๔ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ …

๓๑ ส.ค.๖๔ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ Read More »