หน่วยขึ้นตรง

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย/กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสิน) พร. พร้อมด้วย น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จาก พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ โดย ครอบครัวตาตะนันทน์ เป็นผู้แทนมอบฯ ให้กับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ให้ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย) พร. และ น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ พร้อมคณะ รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำหอม ทเวลฟ์พลัส จำนวน 1,512 ชิ้น จาก บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 น.ท.หญิง สราญหทัย ศรีรัตน์ ผช.หน.สนง.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท จาก บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อปรอทวัดไข้ดิจิตอล สำหรับใช้ที่หอผู้ป่วยดงตาล ณ สนง.มูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก น.ต.หญิง วีรยา พรวนพิทักษ์ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบในห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม การนี้ น.ท.หญิง ธรรมิกา ไพโรจน์สรคุปต์ พร้อมด้วย น.ต.หญิง รัชนีกร ทรัพย์ทอง เป็นผู้แทนมอบฯ ณ ห้อง 19 ปี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. พร้อมให้โอวาทกับกำลังพล ตลอดจนพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ปีที่ 39

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 น.อ.สมพร ระวิงทอง รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝ่ายบริหาร) พร. รับมอบชุด PAPR จำนวน 3 ชุด จาก บริษัท แบ็งคอกโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยคุณนริสสร แสงแก้ว และคุณชนกานต์ สุตัณฑวิบูลย์ เป็นผู้มอบฯ ณ ห้องรับรอง สนง.ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 น.อ.หญิง สุชาดา ขำวาที หน.สนง.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 2,000 บาท จากคุณวรินทร์ธร ยิ่งภัทรสวัสดิ์ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ สนง.มูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 น.อ.หญิง สุชาดา ขำวาที หน.สนง.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 5,000 บาท จากคุณกฏหมาย บางกรวย ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ สนง.มูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 น.อ.สมพร ระวิงทอง รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝ่ายบริหาร) พร. รับมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด, หน้ากากอนามัย จำนวน 300 กล่อง, ผลิตภัณฑ์เดทตอล 5 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน และแอลกอฮอล์ 1 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน จาก บริษัท ฟิโก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อสนับสนุนการป้องกันและรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 ณ อาคารผู้ป่วย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.