รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การกู้ชีพทารกแรกเกิด NCPR ๒๐๒๑” ประจำปี งป.๖๕ จัดโดย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคลากร ( Risk Management ) ” จัดโดย ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ

เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัล “ องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๔ ” สาขา การแพทย์และสาธารณสุข โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธีมอบ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๔ นาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร หน.สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และนาวาตรีหญิง สรวงสุดา แนวจิตร รอง หน.สำนักงานมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากนาวาเอก สมจิตต์ อินทรวิสูตร เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น ๑ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ

เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากพลเรือตรี เบญจพล หรูสกุล เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ

เมื่อ ๑๑ พ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นประธานพิธีทำบุญมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ …

เมื่อ ๑๑ พ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นประธานพิธีทำบุญมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า Read More »

เมื่อ ๙ พ.ย.๖๔ นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย/ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ พร้อมคณะอาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิต – อาจารย์ ผ่านทางระบบ Video Conference

นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ …

เมื่อ ๙ พ.ย.๖๔ นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย/ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ พร้อมคณะอาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิต – อาจารย์ ผ่านทางระบบ Video Conference Read More »

เมื่อ ๙ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ “สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี ๒๕๖๔”

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสม …

เมื่อ ๙ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ “สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี ๒๕๖๔” Read More »

เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี “ประดู่ขาวก้าวไกล ด้วยน้ำใจเหล่าพยาบาล สืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสม …

เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี “ประดู่ขาวก้าวไกล ด้วยน้ำใจเหล่าพยาบาล สืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ Read More »

เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศพร้อมให้โอวาทกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสม …

เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศพร้อมให้โอวาทกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น Read More »