พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ

พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ได้ดำเนินการเก็บสารคัดหลั่ง ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก และพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 ด้วยชุดตรวจแบบเร่งด่วน (Rapid antigen test) ครั้งที่ 3 ก่อนแยกหน่วย ณ ศูนย์การฝึก สอ.รฝ.

เมื่อวันที่ 9-12 ส.ค.64 น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. พร้อมด้วยคณะครูฝึกการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี พร. ดำเนินการฝึกหลักสูตรการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี ในการฝึกเตรียมกำลังสับเปลี่ยน ฉก.นย.ทร. ฉก.นย.ภต. ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64 พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ร่วมกับ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการเก็บสารคัดหลั่งตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 ด้วยชุดตรวจแบบเร่งด่วน (Rapid antigen test) ครั้งที่ 2 พร้อมกับตรวจด้วยวิธี RT-PCR ทันทีในรายที่ได้ผลเป็นบวก ณ ศูนย์การฝึก สอ.รฝ.

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 พล.ร.ต.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วย พยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร จาก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมกับ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ดำเนินการให้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข็มที่ 1 ในทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 ณ ศูนย์การฝึก สอ.รฝ.

เมื่อวันที่ 1-2 ก.ค.64 กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกันจัดตั้งสถานีตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 1/2564 ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64 พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตรวจเยี่ยมการเตรียมการในการจัดตั้งหอผู้ป่วยขยาย รพ.สมเด็จพระนาวเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อรองรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การนี้ น.อ.ณัฐพงศ์ ปานโสภณ รอง ผบ.สอ.รฝ., น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. พร้อมคณะ ร่วมชี้แจงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ณ ศูนย์การฝึก สอ.รฝ.

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.64 กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับกองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการประชุมปรึกษาและชี้แจงการปฏิบัติเตรียมการรับทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 1/64 (1-2 ก.ค.64) โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.ฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.64 น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รับการรายงานตัว และกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ชั้นยศ จ.ต. สังกัด พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. จำนวน ๘ นาย ณ บก.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.

เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าเยี่ยมคาราวะ ผอ.รพ.ฐานทัพเรือพังงา ทรภ.๓ และ ผู้แทน ผอ.รพ.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมประสานการปฏิบัติ เตรียมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี สอ.รฝ.ประจำพื้นที่ ทัพเรือภาค ๓

เมื่อ ๒๔ – ๒๕ มี.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมกำลังพลในสังกัด เข้าร่วมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี สอ.รฝ.ประจำพื้นที่ ทัพเรือภาค ๓ โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมชมการฝึก ณ อุทยานแห่งชาติลำปี หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา