พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มี.ค.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในค่ายกรมหลวงชุมพร โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นของหน่วยให้แก่กำลังพลในสังกัดโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากแผนก ปคส.กฝล.กฝร.กร.ให้ความรู้ คำแนะนำตาม อทร.๙๒๐๔ ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๒ และขั้นตอนการดับเพลิงขั้นต้นของหน่วย

วันที่ ๒๒-๒๓ ก.พ.๖๔ กองเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก และหัด-หัดเยอรมัน ให้กับพลทหารใหม่ผลัดที่ ๓/๖๓ โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นนายแพทย์และหัวหน้าชุดผู้ควบคุมการปฏิบัติ ณ ศูนย์บริการทหาร ศฝ.นย.

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการจัดพิธีการอำลาผู้บังคับบัญชา มอบของที่ระลึกและหนังสือประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการที่ปลดเป็นกองหนุนจำนวน ๑๔ นาย โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.ฯ เป็นประธาน ฝ่ายอำนวยการและนายทหารสัญญาบัตรเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ พล.ร.ท.ธีระยุทธ นอบน้อม เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ดำเนินการตรวจความพร้อมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) โดยมี พล.ร.ต.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ณ อาคารฝึกหมายเลข ๘ ศฝ.นย.

เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการจัดพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและมอบของที่ระลึกให้กับพลทหารที่จะปลดประจำการจำนวน ๑๙ นาย ณ ห้องประชุม บก.พัน.พ.ฯ โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานฯ

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ร่วมกับ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐฐ.สส. และกฝท.ศฝ.นย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในการเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม.สน.พล.นย. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.ฯ

วันที่ 22 ธ.ค.63 น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.นย. ตรวจรับแถวกำลังพลประจำสัปดาห์และมอบวัตถุมงคลเป็นของที่ระลึกให้กับกำลังพลในสังกัดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2564