รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

เมื่อ 8 เม.ย.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ

เมื่อ 7-9 เม.ย.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พยาบาลกับการดำเนินการโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านสารกัมมันตรังสี เพื่อให้หน่วยงาน บุคลากร และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงานเมื่อสถานการณ์จริงเกิดขึ้น ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ

เมื่อ 25 มี.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และทีมพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ ให้การต้อนรับ คณะจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค Preterm Labour ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ

เมื่อ 24 มี.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ

เมื่อ 22 มี.ค.64 กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
ออกหน่วยเชิงรุก บริการแจ้งผลตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับ กำลังพล สพ.ทร.
โดยมีข้าราชการเข้ารับฟังผลตรวจสุขภาพ จำนวน 176 ราย

เมื่อ 16 มี.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.

เมื่อ 15 มี.ค.64 น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริการสุขภาพ) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เพื่อประชุมปรึกษาหารือ ข้อขัดข้อง ในการลงข้อมูลรายงานผู้ป่วยวันโรค ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ

เมื่อ 10 มี.ค.64 กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ออกหน่วยเชิงรุกบริการแจ้งผลตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับกำลังพล พัน ร.6 กรม ร.2 พล.นย.,พัน ร.7 กรม ร.3 พล.นย. โดยมี ผบ.พัน ร.7 พร้อมกำลังพลจำนวน 175 นาย เข้ารับฟังผลสุขภาพ ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท จว.ระยอง

เมื่อ 9 มี.ค.64 น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ. (ฝ่ายบริการสุขภาพ) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผบ.ทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกำลังพลในสังกัด ได้จัดกิจรรมบริจาคโลหิต ในวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 1 และมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล และนมถั่วเหลือง จำนวน 100 กล่อง ณ ห้องรับบริจาคโลหิต รพ.ฯ

เมื่อ 5 มี.ค.64 กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ออกหน่วยเชิงรุก บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับกำลังพล พล.นย.โดย ผบ.พล.นย. ได้มาเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน โดยมีข้าราชการเข้ารับการตรวจจำนวน 195 นาย