รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค ผบ.ฐท.สส. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมฯ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง การนี้ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.หญิง นิภาภรณ์ – น.อ.ประจิน เล้าโสภาภิรมย์ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ รับตำแหน่ง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ รับตำแหน่ง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการขอรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ขั้นที่ 3 (AS) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) การนี้​ เภสัชกรหญิงผุสดี​ บัวทอง ได้เยี่ยมสำรวจงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา เพื่อให้ผ่านเกณฑ์สถานพยาบาลตามมาตรฐาน สรพ.กำหนด ในการนำไปสู่กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้จัดพิธีรายงานตนเองของ รอง ผอ.รพ.ฯ และ หน.นขต.รพ.ฯ ต่อ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.ฯ พร้อมรับฟังนโยบายของ ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

เมื่อวันที่​ 5​ ต.ค.64 พล.ร.ต.ขจิตร์​ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส.​ ประกอบพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์​พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ​ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หมอพร)​ ศาลเจ้าแม่แหลมเทียน​ ศาลเทพารักษ์​ และศาลเจ้าพ่อสามเกลอ​ เนื่องในวาระดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส.​

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้กับ น.อ.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ที่จะดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ฯ ใน 1 ต.ค.64 ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64 พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการให้กับข้าราชการและลูกจ้างที่ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ขอรับการรับรองคุณภาพกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ขั้นที่ 3 (AS) จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) จัดกิจกรรม Education session & Surveyor Meeting โดย นายแพทย์มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ เป็นวิทยากรฯ สรุปความเห็นการตรวจเยี่ยม เป็นการวัดวิเคราะห์ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.