ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุมัติรับสมัครข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง ประจำปี งป.65 ประกาศ……โดย บก.พร. (กพ. โทร. 52805)

ขออนุมัติรับสมัครข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทา …

ขออนุมัติรับสมัครข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง ประจำปี งป.65 ประกาศ……โดย บก.พร. (กพ. โทร. 52805) Read More »

ประกาศจาก อกบพ.พร. พื้นที่บุคคโล ด้วย กบพ.พร. จะประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรผู้ที่ขอเข้าพักอาศัยบ้านพัก พร.พื้นที่บุคคโล ในวันที่ 29 มิ.ย.64 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนบ้านว่าง 4 หลัง……ประกาศ โดย อกบพ.พร. พื้นที่บุคคโล (อกบพ.พร. โทร. 52984)

ประกาศจาก อกบพ.พร. พื้นที่บุคคโล ด้วย กบพ.พร. จะประชุมเ …

ประกาศจาก อกบพ.พร. พื้นที่บุคคโล ด้วย กบพ.พร. จะประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรผู้ที่ขอเข้าพักอาศัยบ้านพัก พร.พื้นที่บุคคโล ในวันที่ 29 มิ.ย.64 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนบ้านว่าง 4 หลัง……ประกาศ โดย อกบพ.พร. พื้นที่บุคคโล (อกบพ.พร. โทร. 52984) Read More »