เรื่องทั่วไป

เรื่องทั่วไป

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ …… โดย กพ.พร. โทร. 52606

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการของก …

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ …… โดย กพ.พร. โทร. 52606 Read More »

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2565 จำนวน 4 อัตรา ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ น.อ.เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ 061-523-6573, น.อ.อติพงษ์ สุจิรัตน์ 086-322-3712, น.ต.หญิง แป้งร่ำ ยงเจริญ 092-195-6415

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศ …

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2565 จำนวน 4 อัตรา ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ น.อ.เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ 061-523-6573, น.อ.อติพงษ์ สุจิรัตน์ 086-322-3712, น.ต.หญิง แป้งร่ำ ยงเจริญ 092-195-6415 Read More »