ข่าวผู้บังคับบัญชา

ข่าวผู้บังคับบัญชา

๒๓ ก.พ.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทางทะเล เรื่องสัตว์ทะเลมีพิษในประเทศไทย

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป …

๒๓ ก.พ.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทางทะเล เรื่องสัตว์ทะเลมีพิษในประเทศไทย Read More »

๑๘ ก.พ.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะตรวจเยี่ยมบ้านพักของกรมแพทย์ทหารเรือ (พื้นที่กรุงเทพฯ)

พลเรือเอก สมชาย  ณ บางช้าง  ปธ.คปษ.ทร./ประธาน กบพ. และค …

๑๘ ก.พ.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะตรวจเยี่ยมบ้านพักของกรมแพทย์ทหารเรือ (พื้นที่กรุงเทพฯ) Read More »

๑๘ ก.พ.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ …

๑๘ ก.พ.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ Read More »

๑๖ ก.พ.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการให้รหัสนักวิจัย

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ …

๑๖ ก.พ.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการให้รหัสนักวิจัย Read More »

๑๖ ก.พ.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ๒๕๖๔

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ …

๑๖ ก.พ.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ๒๕๖๔ Read More »

๑๕ ก.พ.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาย้ายข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรประจำปี งป.๖๔

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็ …

๑๕ ก.พ.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาย้ายข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรประจำปี งป.๖๔ Read More »

๑๑ ก.พ.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ …

๑๑ ก.พ.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Read More »

๑๐ ก.พ.๖๔ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งป.๖๔

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ …

๑๐ ก.พ.๖๔ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งป.๖๔ Read More »

๘ ก.พ.๖๔ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทหาร ๒ ของนักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ …

๘ ก.พ.๖๔ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทหาร ๒ ของนักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Read More »

๘ ก.พ.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมค …

๘ ก.พ.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือ Read More »