เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64 น.อ.หญิง ปิติยา ปิยะนุช รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ รับมอบตู้ตรวจความดันบวก จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 150,000 บาท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ เป็นผู้มอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ