เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. “ Big Cleaning day ” ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ “ ปิ่นเกล้าสะอาด สร้างบรรยากาศให้สวย ด้วยพลัง 5 ส. ” โดยมีกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับทัศนียภาพรอบๆ รพ.ฯ ให้มีความสวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ