ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับ อาจารย์สุณิสา สายสุทธิ์ และอาจารย์นยาติ พิพัฒน์โชติหิรัญ จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( URS ) ในการตรวจติดตามเพื่อธำรงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ