เมื่อ ๒๔ – ๒๕ มี.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมกำลังพลในสังกัด เข้าร่วมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี สอ.รฝ.ประจำพื้นที่ ทัพเรือภาค ๓ โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมชมการฝึก ณ อุทยานแห่งชาติลำปี หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา