เมื่อวันที่ 29 เม.ย.64 น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบ Set Breathing Circuit และ Optiflow Cannula ใช้สำหรับเครื่อง Airvo 2 จากผู้จัดละครรายการและนักแสดงช่อง 3 เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย รพ.ฯ ณ ศูนย์รับบริจาค อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ