เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จาก คุณยงยุทธ – คุณ ธงชัย เจริญพานนท์ เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ เพื่องานสิ่งแวดล้อม รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ