เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตโรคระบาด COVID-19 จำนวน 4 รายการ จาก บริษัท สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จำกัด ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ