เมื่อวันที่ 10 พ.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “1 วัน 1 วัด” ตามโครงการแด่พระสงฆ์สู้ภัยโควิด โดยจัดกำลังพล จำนวน 3 นาย ประกอบด้วย จนท. มว.ปจว.กจต. 1 นาย, จนท.กพร.กปช.จต. 1 นาย และ จนท.พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. 1 นาย นำภัตตาหารเพล พร้อมปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดเนินยาง ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย