เมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จาก คุณมนตรี – คุณพัชรี เกรียงวัฒนา เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย Covid-19 ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ