เมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร., น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย และ น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก พล.ร.อ.ธีระ – คุณหญิงมัญชุมาศ ห้าวเจริญ สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ