เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกด้านการฉีดวัคซีนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี และ รพ.กรุงเทพจันทบุรี ให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์อัญมณี และ โรงแรมแทเวิลลอร์จ จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย