เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64 น.ท.หญิง อนุธิดา วราวุฒิ หน.สร้างเสริมสุขภาพ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบเงินจำนวน 5000 บาท จากคุณวิทยา สุขศิลา และครอบครัว เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกวัคซีน Covid-19 ณ ห้องสุวิชานแพทย์ สโมสร รพ.ฯ