เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 3,400 ชิ้น จาก Thai & Southeast Asian Association of California (TSAAC) San Diego California เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 โดยพล.ร.ต.หญิง จิรภา ชัยเลิศ เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ