เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัตร รองประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ได้กรุณามอบอาหาร จำนวน 200 กล่อง และขนมหวาน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ Covid-19 การนี้ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร. เป็นผู้รับมอบ