เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๕โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีนโยบายให้กำลังพลในสังกัดที่เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19 ด้วยAntigen Test Kit (ATK) ทุกนายก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค แยกผู้ติดเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน