๓๑ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท จาก ชมรมทหารเรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท จาก ชมรมทหารเรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 20 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓