๓๑ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก ดร.แสวง – คุณนิตยา บุญญาสุวัฒน์ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย รพ.ฯ

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก ดร.แสวง – คุณนิตยา บุญญาสุวัฒน์ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓