๑ ก.ย. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับ ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายอากาศภายในอาคารของงานทันตกรรม

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับ ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายอากาศภายในอาคารของงานทันตกรรม ณ ห้องประชุม พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓