๒ ก.ย. ๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.สนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลในการคัดกรองโรค/ฉีดวัคซีน สำหรับทหารใหม่ ผลัด ๑/๖๓ แบบ NEW NORMAL ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ศฝ.นย.

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.สนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลในการคัดกรองโรค/ฉีดวัคซีน สำหรับทหารใหม่ ผลัด ๑/๖๓ แบบ NEW NORMAL ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ศฝ.นย. เมื่อวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๓